ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศล
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 สมทบทุนสร้าง “อาคาร 60 ปี สาธิตจุฬาฯ”


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 หรือเกือบ 6 ทศวรรษมาแล้ว ที่ผ่านมาถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทว่า ในเชิงกายภาพ อาคารบางแห่งของโรงเรียนถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี และบางอาคารมีความเสื่อมสภาพอย่างมาก
เนื่องด้วยปัจจุบันอาคารห้องสมุดและอาคารบริหารในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) เกิดชำรุดและเสื่อมสภาพทางด้านโครงสร้างโดยมีความเสี่ยงว่าอาจทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทนอาคารเก่า และเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมได้เหมาะสมและเพียงพอ เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่โถงในร่มเพื่อรองรับนักเรียน และบุคลากรจำนวนมาก ห้องสมุดที่ทันสมัย ห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งยังเป็นการรองรับความเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ในวาระครบรอบสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนจึงเริ่มโครงการก่อสร้างอาคาร 60 ปี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาคาร 60 ปี สาธิตจุฬาฯ จะเป็นศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษาอีกทั้งการสร้างอาคารนี้จะเพิ่มการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนด้วย
ด้วยโรงเรียนต้องใช้งบประมาณสูงในการก่อสร้างอาคารนี้ สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงริเริ่มจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างอาคาร 60 ปี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนต่อไป โดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี